ImmunoGuide

Monitoring biologických léčiv

Biotechnologické produkty se značkou ImmunoGuide uvedla na trh společnost AybayTech. Prostřednictvím ImmunoGuide nabízí velmi komplexní řadu jedinečných produktů: soupravy Drug & Anti-Drug ELISA. Jedná se o velmi užitečné testovací soupravy ELISA pro měření minimálních hladin terapeutických humanizovaných monoklonálních protilátek (např. Anti-TNF-alfa protilátky a další) a detekci terapeutických protilátek, které se mohou vyvíjet u pacientů léčených příslušným léčivem.

„Spolu s našimi znalostmi a zkušenostmi v oblasti biotechnologií, dynamickým a profesionálním týmem, vědeckými poradci, silnou infrastrukturou a povědomím o potřebách a vážnosti zdravotnictví jsme rádi, že můžeme sloužit vědě.“